2000 từ vựng tiếng anh thông dụng có phiên âm | Cambridge

2000 từ vựng tiếng anh giao tiếp thông dụng có phiên âm: Hỗ trợ người tự học để đạt điểm cao trong các kỳ thi IELTS và TOEIC

Tải tài liệu về máy ngay

2000 từ vựng tiếng anh dành cho ai

  • Người thường xuyên giao tiếp tiếng anh với người nước ngoài
  • Danh sách từ vựng thông dụng phù hợp cho người chuẩn bị đi công tác, du lịch nước ngoài
  • Hỗ trợ tự học thi IELTS và TOEIC

Tài liệu liên quan:

Nội dung của tài liệu này có những gì?

  • Learning
  • Work formation
  • Phrase Building
  • Parts of Speech

Ảnh chụp màn hình bộ tài liệu

Hãy bấm vào mũi tên để xem trước tài liệu này

Vâng, tôi muốn tải tài liệu này về máy

 
 
 
 

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản