Listening elementary - Lesson 1: I want to dye ...

515867 lượt xem

2

Listening elementary - Lesson 2: Jessica's ...

6989806 lượt xem

3

Listening elementary- Lesson 2: Why Do People ...

116147 lượt xem

4

Listening elementary - Lesson 3: The Birthday ...

118725 lượt xem

5

Listening elementary- Lesson 4: New Year's Day

82641 lượt xem

6

Listening elementary - Lesson 5: If I could fly

74501 lượt xem

7

Listening elementary- Lesson 6: What I Look ...

63674 lượt xem

8

Listening elementary - Lesson 7: A Funny Thing ...

38260 lượt xem

9

Listening elementary - Lesson 8: Advice

31800 lượt xem

10

Listening elementary- Lesson 9: A Trip to the ...

30142 lượt xem

11

Listening elementary - Lesson 10: What My Cat Did

24408 lượt xem

12

Listening elementary - Lesson 11: If I was tiny

19593 lượt xem

13

Listening elementary - Lesson 12: If I was Giant

14501 lượt xem

14

Listening elementary - Lesson 13: Do People ...

22272 lượt xem

15

Listening elementary - Lesson 14: My Favorite ...

113304 lượt xem

16

Listening elementary - Lesson 15: If I Found A ...

14939 lượt xem

17

Listening elementary - Lesson 16: Superstitions

13841 lượt xem

18

Listening elementary - Lesson 17: Help

12296 lượt xem

19

Listening elementary - Lesson 18: The peach ...

11222 lượt xem

20

Listening elementary - Lesson 19: Learning to ...

10933 lượt xem

21

Listening elementary - Lesson 20: Super Heroes

10580 lượt xem

22

Listening elementary - Lesson 21: Being a ...

9936 lượt xem

23

Listening elementary - Lesson 22: My Worst Fear

10154 lượt xem

24

Listening elementary - Lesson 23: If I live ...

10024 lượt xem

25

Listening elementary - Lesson 24: What I Like ...

9964 lượt xem

26

Listening elementary - Lesson 25: The Trunk in ...

9306 lượt xem

27

Listening elementary - Lesson 26: Hot and Cold

10567 lượt xem

28

Listening elementary - Lesson 27: Walk a Mile ...

9403 lượt xem

29

Listening elementary - Lesson 28: If I Could ...

9458 lượt xem

30

Listening elementary- Lesson 29: Joking

14934 lượt xem

31

Listening elementary - Lesson 30: Drugs

10169 lượt xem

32

Listening elementary - Lesson 31: Divorce

10999 lượt xem

33

Listening elementary - Lesson 32: If My Fish ...

7427 lượt xem

34

Listening elementary - Lesson 33: The Best ...

8001 lượt xem

35

Listening elementary - Lesson 34: Weather

8635 lượt xem

36

Listening elementary - Lesson 35: How to Avoid ...

7275 lượt xem

37

Listening elementary - Lesson 36: The future

10834 lượt xem

38

Listening elementary - Lesson 37: Giving a Speech

7282 lượt xem

39

Listening elementary - Lesson 38: Moving to ...

7256 lượt xem

40

Listening elementary - Lesson 39: Look for the ...

7496 lượt xem

41

Listening elementary - Lesson 40: My doll

8003 lượt xem

42

Listening elementary - Lesson 41: I am curious

7377 lượt xem

43

Listening elementary - Lesson 42: Creative People

506263 lượt xem

44

Listening elementary - Lesson 43: Career Choices

7876 lượt xem

45

Listening elementary - Lesson 44: I need glasses

7691 lượt xem

46

Listening elementary - Lesson 45: I am Clumsy

11805 lượt xem

47

Listening elementary - Lesson 46: Home Alone

8312 lượt xem

48

Listening elementary - Lesson 47: Family

44367 lượt xem

49

Listening elementary - Lesson 48: My First Job

89941 lượt xem

50

Listening elementary - Lesson 49: First Trip ...

440429 lượt xem

51

Listening elementary - Lesson 50: My job

76629 lượt xem

52

Listening elementary - Lesson 51: My Hobby

422376 lượt xem

53

Listening elementary - Lesson 52: If I Had a ...

70708 lượt xem

54

Listening elementary - Lesson 53: A Picnic

2283447 lượt xem

55

Listening elementary - Lesson 54: Working in ...

42319 lượt xem

56

Listening elementary - Lesson 55: Early Morning

59446 lượt xem

57

Listening elementary - Lesson 56: The Wedding

175514 lượt xem

58

Listening elementary - Lesson 57: The Perfect ...

60485 lượt xem

59

Listening elementary - Lesson 58: Visiting the ...

41071 lượt xem

60

Listening elementary - Lesson 59: The Dentist ...

26895 lượt xem

61

Listening elementary - Lesson 60: Day Dream

23301 lượt xem

62

Listening elementary - Lesson 61: My Friend in ...

28239 lượt xem

63

Listening elementary - Lesson 62: The Musician

16380 lượt xem

64

Listening elementary - Lesson 63: The Circus

14363 lượt xem

65

Listening elementary - Lesson 64: Going to the ...

20150 lượt xem

66

Listening elementary - Lesson 65: A day at the ...

20854 lượt xem

67

Listening elementary - Lesson 66: Making cookies

23317 lượt xem

68

Listening elementary - Lesson 67: Stars in the ...

12448 lượt xem

69

Listening elementary - Lesson 68: Music

16937 lượt xem

70

Listening elementary - Lesson 69: First Date

14083 lượt xem

71

Listening elementary - Lesson 70: University

8066 lượt xem

72

Listening elementary - Lesson 71: School Dance

7925 lượt xem

73

Listening elementary - Lesson 72: Health

28054 lượt xem

74

Listening elementary - Lesson 73: Halloween

7800 lượt xem

75

Listening elementary - Lesson 74: New Year's

12056 lượt xem

76

Listening elementary - Lesson 75: More music

5505 lượt xem

Listening elementary - Lesson 1: I want to dye my hair green

Xem bài dịch tiếng Việt
Tải video về máy

Hướng dẫn cách để các bạn có thể học hiệu quả nhất

Mỗi video được chia làm 5 activity:

  • Activity 1: Cố gắng nghe và hiểu đoạn hội thoại trong video
  • Activity 2: Từ vựng trong bài
  • Activity 3: Nghe lại và nhắc lại các câu trong video
  • Activity 4: Trả lời câu hỏi
  • Activity 5: Nghe lại với phụ đề trong video

Một video là một bài nghe cỡ 3 phút. Chúng ta nghe lần 1, có thể chưa làm bài tập ngay mà NGHE CHO QUEN trước đã. Sau đó có thể áp dụng NGHE KÈM TRANSCRIPTS - chỉ dành cho thành viên VIP, rồi viết ra, đọc theo. Thật nhiều lần.

Nghe liền 3 bài như vậy. Sau đó NGHE LẠI. Lần này LÀM BÀI TẬP (không bỏ transcripts ra xem nữa). Bạn có thấy mình nghe rõ hơn và xác định được nội dung bài nghe không?

Cứ như vậy, cố gắng xử lý 40 bài trong 2 tháng. Ban đầu, hãy thật chậm rãi, thật từ từ. Được nửa đường quay lại nghe bài ban đầu xem có thấy tốt hơn không? Vì đây là trình độ đầu tiên nên hãy cứ thử, không cần ngại. Tới trình độ tiếp theo thì HẠN CHẾ XEM TRANSCRIPTS hơn mà NGHE & LÀM BÀI TẬP

Trở thành thành viên VIP để xem được nội dung này

Là thành viên VIP, bạn sẽ được tải tất cả các video của Ucan về máy, xem bản dịch tiếng Việt và phụ đề, ngoài ra còn vô số quyền lợi hấp dẫn khác:

  • Khuyến mại đặc biệt Mua 1 thẻ tặng 1 thẻ
  • Được tải 200 video do UCAN biên soạn, thiết kế về máy tính và điện thoại
  • Được tải các bài dịch tiếng Việttài liệu liên quan tới video
  • Được học tất cả 40 khóa học, hàng chục nghìn bài học trên website
  • Được tặng thêm 20 GB tài liệu luyện nghe, luyện nói...
Bấm vào để tìm hiểu thêm
Làm thử bài tập nhỏ sau đây xem bạn nhớ được bao nhiêu nhé!

Các playlist khác

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản