Listening elementary - Lesson 1: I want to dye ...

590066 lượt xem

2

Listening elementary - Lesson 2: Jessica's ...

7127983 lượt xem

3

Listening elementary- Lesson 2: Why Do People ...

143760 lượt xem

4

Listening elementary - Lesson 3: The Birthday ...

131016 lượt xem

5

Listening elementary- Lesson 4: New Year's Day

91708 lượt xem

6

Listening elementary - Lesson 5: If I could fly

95912 lượt xem

7

Listening elementary- Lesson 6: What I Look ...

68943 lượt xem

8

Listening elementary - Lesson 7: A Funny Thing ...

42306 lượt xem

9

Listening elementary - Lesson 8: Advice

42311 lượt xem

10

Listening elementary- Lesson 9: A Trip to the ...

33384 lượt xem

11

Listening elementary - Lesson 10: What My Cat Did

27479 lượt xem

12

Listening elementary - Lesson 11: If I was tiny

22284 lượt xem

13

Listening elementary - Lesson 12: If I was Giant

16561 lượt xem

14

Listening elementary - Lesson 13: Do People ...

33924 lượt xem

15

Listening elementary - Lesson 14: My Favorite ...

116978 lượt xem

16

Listening elementary - Lesson 15: If I Found A ...

16784 lượt xem

17

Listening elementary - Lesson 16: Superstitions

24243 lượt xem

18

Listening elementary - Lesson 17: Help

14103 lượt xem

19

Listening elementary - Lesson 18: The peach ...

12575 lượt xem

20

Listening elementary - Lesson 19: Learning to ...

12353 lượt xem

21

Listening elementary - Lesson 20: Super Heroes

21423 lượt xem

22

Listening elementary - Lesson 21: Being a ...

21793 lượt xem

23

Listening elementary - Lesson 22: My Worst Fear

11444 lượt xem

24

Listening elementary - Lesson 23: If I live ...

20182 lượt xem

25

Listening elementary - Lesson 24: What I Like ...

11109 lượt xem

26

Listening elementary - Lesson 25: The Trunk in ...

10451 lượt xem

27

Listening elementary - Lesson 26: Hot and Cold

11727 lượt xem

28

Listening elementary - Lesson 27: Walk a Mile ...

10361 lượt xem

29

Listening elementary - Lesson 28: If I Could ...

22701 lượt xem

30

Listening elementary- Lesson 29: Joking

15815 lượt xem

31

Listening elementary - Lesson 30: Drugs

11102 lượt xem

32

Listening elementary - Lesson 31: Divorce

11859 lượt xem

33

Listening elementary - Lesson 32: If My Fish ...

8193 lượt xem

34

Listening elementary - Lesson 33: The Best ...

8805 lượt xem

35

Listening elementary - Lesson 34: Weather

9565 lượt xem

36

Listening elementary - Lesson 35: How to Avoid ...

8065 lượt xem

37

Listening elementary - Lesson 36: The future

11817 lượt xem

38

Listening elementary - Lesson 37: Giving a Speech

16610 lượt xem

39

Listening elementary - Lesson 38: Moving to ...

8020 lượt xem

40

Listening elementary - Lesson 39: Look for the ...

8321 lượt xem

41

Listening elementary - Lesson 40: My doll

8721 lượt xem

42

Listening elementary - Lesson 41: I am curious

8028 lượt xem

43

Listening elementary - Lesson 42: Creative People

521420 lượt xem

44

Listening elementary - Lesson 43: Career Choices

8708 lượt xem

45

Listening elementary - Lesson 44: I need glasses

8432 lượt xem

46

Listening elementary - Lesson 45: I am Clumsy

12551 lượt xem

47

Listening elementary - Lesson 46: Home Alone

37635 lượt xem

48

Listening elementary - Lesson 47: Family

63100 lượt xem

49

Listening elementary - Lesson 48: My First Job

91241 lượt xem

50

Listening elementary - Lesson 49: First Trip ...

450295 lượt xem

51

Listening elementary - Lesson 50: My job

195041 lượt xem

52

Listening elementary - Lesson 51: My Hobby

436706 lượt xem

53

Listening elementary - Lesson 52: If I Had a ...

96305 lượt xem

54

Listening elementary - Lesson 53: A Picnic

2323226 lượt xem

55

Listening elementary - Lesson 54: Working in ...

49051 lượt xem

56

Listening elementary - Lesson 55: Early Morning

82508 lượt xem

57

Listening elementary - Lesson 56: The Wedding

1722045 lượt xem

58

Listening elementary - Lesson 57: The Perfect ...

61586 lượt xem

59

Listening elementary - Lesson 58: Visiting the ...

46070 lượt xem

60

Listening elementary - Lesson 59: The Dentist ...

27621 lượt xem

61

Listening elementary - Lesson 60: Day Dream

24213 lượt xem

62

Listening elementary - Lesson 61: My Friend in ...

37986 lượt xem

63

Listening elementary - Lesson 62: The Musician

17004 lượt xem

64

Listening elementary - Lesson 63: The Circus

15036 lượt xem

65

Listening elementary - Lesson 64: Going to the ...

20957 lượt xem

66

Listening elementary - Lesson 65: A day at the ...

21606 lượt xem

67

Listening elementary - Lesson 66: Making cookies

24292 lượt xem

68

Listening elementary - Lesson 67: Stars in the ...

18909 lượt xem

69

Listening elementary - Lesson 68: Music

22153 lượt xem

70

Listening elementary - Lesson 69: First Date

14825 lượt xem

71

Listening elementary - Lesson 70: University

16067 lượt xem

72

Listening elementary - Lesson 71: School Dance

8807 lượt xem

73

Listening elementary - Lesson 72: Health

34432 lượt xem

74

Listening elementary - Lesson 73: Halloween

8601 lượt xem

75

Listening elementary - Lesson 74: New Year's

27253 lượt xem

76

Listening elementary - Lesson 75: More music

7156 lượt xem

77

Listening elementary - Lesson 76: Babies

15674 lượt xem

78

Listening elementary - Lesson 77: Bed time

13479 lượt xem

79

Listening elementary - Lesson 78: Why Do I ...

5607 lượt xem

80

Listening elementary - Lesson 79: My Sister's ...

25501 lượt xem

81

Listening elementary - Lesson 80: A Summer Sunday

15093 lượt xem

82

Listening elementary - Lesson 81: My Parents

33288 lượt xem

83

Listening elementary - Lesson 82: The Planets ...

37185 lượt xem

84

Listening elementary - Lesson 83: Learning to ...

38123 lượt xem

85

Listening elementary - Lesson 84: Snow

17041 lượt xem

86

Listening elementary - Lesson 85: Christmas

19846 lượt xem

87

Listening elementary - Lesson 86: Thanksgiving

22344 lượt xem

88

Listening elementary - Lesson 87: Halloween

1900 lượt xem

89

Listening elementary - Lesson 88. Easter

18518 lượt xem

90

Listening elementary - Lesson 89: My Friends

2284 lượt xem

91

Listening elementary - Lesson 90: Hobbies

15776 lượt xem

92

Listening elementary - Lesson 91: Life in ...

27447 lượt xem

93

Listening elementary - Lesson 92: Reading the ...

3019 lượt xem

94

Listening elementary - Lesson 93: Summer Jobs

5918 lượt xem

95

Listening elementary - Lesson 95: Radio Stations

3473 lượt xem

Listening elementary - Lesson 1: I want to dye my hair green

Xem bài dịch tiếng Việt
Tải video về máy

Hướng dẫn cách để các bạn có thể học hiệu quả nhất

Mỗi video được chia làm 5 activity:

  • Activity 1: Cố gắng nghe và hiểu đoạn hội thoại trong video
  • Activity 2: Từ vựng trong bài
  • Activity 3: Nghe lại và nhắc lại các câu trong video
  • Activity 4: Trả lời câu hỏi
  • Activity 5: Nghe lại với phụ đề trong video

Một video là một bài nghe cỡ 3 phút. Chúng ta nghe lần 1, có thể chưa làm bài tập ngay mà NGHE CHO QUEN trước đã. Sau đó có thể áp dụng NGHE KÈM TRANSCRIPTS - chỉ dành cho thành viên VIP, rồi viết ra, đọc theo. Thật nhiều lần.

Nghe liền 3 bài như vậy. Sau đó NGHE LẠI. Lần này LÀM BÀI TẬP (không bỏ transcripts ra xem nữa). Bạn có thấy mình nghe rõ hơn và xác định được nội dung bài nghe không?

Cứ như vậy, cố gắng xử lý 40 bài trong 2 tháng. Ban đầu, hãy thật chậm rãi, thật từ từ. Được nửa đường quay lại nghe bài ban đầu xem có thấy tốt hơn không? Vì đây là trình độ đầu tiên nên hãy cứ thử, không cần ngại. Tới trình độ tiếp theo thì HẠN CHẾ XEM TRANSCRIPTS hơn mà NGHE & LÀM BÀI TẬP

Trở thành thành viên VIP để xem được nội dung này

Là thành viên VIP, bạn sẽ được tải tất cả các video của Ucan về máy, xem bản dịch tiếng Việt và phụ đề, ngoài ra còn vô số quyền lợi hấp dẫn khác:

  • Khuyến mại đặc biệt Mua 1 thẻ tặng 1 thẻ
  • Được tải 200 video do UCAN biên soạn, thiết kế về máy tính và điện thoại
  • Được tải các bài dịch tiếng Việttài liệu liên quan tới video
  • Được học tất cả 40 khóa học, hàng chục nghìn bài học trên website
  • Được tặng thêm 20 GB tài liệu luyện nghe, luyện nói...
Bấm vào để tìm hiểu thêm
Làm thử bài tập nhỏ sau đây xem bạn nhớ được bao nhiêu nhé!

Các playlist khác

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản