Listening for beginners - Lesson 1: First Snow ...

407083 lượt xem

2

Listening for beginners - Lesson 2: Jessica's ...

400141 lượt xem

3

Listening for beginners - Lesson 3: My Flower ...

1312810 lượt xem

4

Listening for beginners - Lesson 4: Going Camping

142144 lượt xem

5

Listening for beginners - Lesson 5: My House

157453 lượt xem

6

Listening for beginners - Lesson 6: My First Pet

164950 lượt xem

7

Listening for beginners - Lesson 7: Jennifer ...

664882 lượt xem

8

Listening for beginners - Lesson 8: Mark's Big ...

87825 lượt xem

9

Listening for beginners - Lesson 9: The Easter ...

55029 lượt xem

10

Listening for beginners - Lesson 10: Joe's ...

79534 lượt xem

11

Listening for beginners - Lesson 11: Summer ...

94186 lượt xem

12

Listening for beginners - Lesson 12: Cleaning ...

26158 lượt xem

13

Listening for beginners - Lesson 13: Susan's ...

55652 lượt xem

14

Listening for beginners - Lesson 14: ...

91027 lượt xem

15

Listening for beginners - Lesson 15: Halloween ...

47688 lượt xem

16

Listening for beginners - Lesson 16: Christmas ...

47239 lượt xem

17

Listening for beginners - Lesson 17: Thanksgiving

19616 lượt xem

18

Listening for beginners - Lesson 18: Learning ...

21709 lượt xem

19

Listening for beginners - Lesson 19: Housework

22360 lượt xem

20

Listening for beginners - Lesson 20: Working ...

39041 lượt xem

21

Listening for beginners - Lesson 21: Daily ...

83834 lượt xem

22

Listening for Beginners - Lesson 22: Meals

49958 lượt xem

23

Listening for Beginners - Lesson 24: Weather

35006 lượt xem

24

Listening for beginners - Lesson 23: Seasons

75830 lượt xem

25

Listening for beginners - Lesson 25: House

44583 lượt xem

26

Listening for beginners - Lesson 26: School

49290 lượt xem

27

Listening for beginners - Lesson 27: Subjects

25932 lượt xem

28

Listening for beginners - Lesson 28: ...

11823 lượt xem

29

Listening for beginners - Lesson 29: Interests ...

29647 lượt xem

30

Listening for beginners - Lesson 30: Movies

11744 lượt xem

31

Listening for beginners - Lesson 31: Flowers

14069 lượt xem

32

Listening for beginners - Lesson 32: The ...

117471 lượt xem

33

Listening for beginners - Lesson 33: Travel

19535 lượt xem

34

Listening for beginners - Lesson 34: The Farm

9566 lượt xem

35

Listening for beginners - Lesson 35: ...

9982 lượt xem

36

Listening for beginners - Lesson 36: Holidays

22243 lượt xem

37

Listening for beginners - Lesson 37: Diseases

25015 lượt xem

38

Listening for beginners - Lesson 38: Jobs

60029 lượt xem

39

Listening for beginners - Lesson 39: My Body

99242 lượt xem

40

Listening for beginners - Lesson 40: Clothing

134711 lượt xem

41

Listening for beginners - Lesson 41: Colors

41021 lượt xem

42

Listening for beginners - Lesson 42: Wild Animals

56258 lượt xem

43

Listening for beginners - Lesson 43: Months

46659 lượt xem

44

Listening for beginners - Lesson 44: Days of ...

58401 lượt xem

45

Listening for beginners - Lesson 45: ...

88013 lượt xem

46

Listening for beginners - Lesson 46: Fruit

115421 lượt xem

47

Listening for Beginners - Lesson 47: Bugs

38034 lượt xem

48

Listening for Beginners - Lesson 48: The Kitchen

176582 lượt xem

49

Listening for Beginners - Lesson 49: Vegetables

1989928 lượt xem

50

Listening for Beginners - Lesson 50: Pets

36117 lượt xem

51

Listening for Beginners - Lesson 51: Parties

31344 lượt xem

52

Listening for Beginners - Lesson 52: Grocery ...

292238 lượt xem

53

Listening for Beginners - Lesson 53: Differences

60161 lượt xem

54

Listening for Beginners - Lesson 54: The ...

39640 lượt xem

55

Listening for Beginners - Lesson 55: Traffic

87935 lượt xem

56

Listening for Beginners - Lesson 56: Music(1)

63834 lượt xem

57

Listening for Beginners - Lesson 57: Who, ...

61943 lượt xem

58

Listening for Beginners - Lesson 58: Which ...

49056 lượt xem

59

Listening for Beginners - Lesson 59: The Office

24376 lượt xem

60

Listening for Beginners - Lesson 60: Money

28343 lượt xem

61

Listening for Beginners - Lesson 61: Manners

36687 lượt xem

62

Listening for Beginners - Lesson 62: The Two ...

25565 lượt xem

63

Listening for Beginners - Lesson 63: Me

35567 lượt xem

64

Listening for Beginners - Lesson 64: My cat

10144 lượt xem

65

Listening for Beginners - Lesson 65: Music (2)

102826 lượt xem

66

Listening for Beginners - Lesson 66: Spring

381227 lượt xem

67

Listening for Beginners - Lesson 67: The ...

10610 lượt xem

68

Listening for Beginners - Lesson 68: My Classroom

17486 lượt xem

69

Listening for Beginners - Lesson 69: Vacation

37603 lượt xem

70

Listening for beginners - Lesson 70: My house (1)

30656 lượt xem

71

Listening for beginners - Lesson 71: My family

29088 lượt xem

72

Listening for beginners - Lesson 72: Winter

10269 lượt xem

73

Listening for beginners - Lesson 73: Autumn

14051 lượt xem

74

Listening for beginners - Lesson 74: Summer

13069 lượt xem

75

Listening for beginners - Lesson 75: Doctor

12724 lượt xem

76

Listening for beginners - Lesson 76: The Dentist

7332 lượt xem

77

Listening for beginners - Lesson 77: The ...

8360 lượt xem

78

Listening for beginners - Lesson 78: Emotions

22414 lượt xem

79

Listening for beginners - Lesson 79: My First Job

9548 lượt xem

80

Listening for beginners - Lesson 80: The Lie

9866 lượt xem

81

Listening for beginners - Lesson 81: Hobbies

17725 lượt xem

82

Listening for beginners - Lesson 82: Christmas

12827 lượt xem

83

Listening for beginners - Lesson 83: The Garden

10630 lượt xem

84

Listening for beginners - Lesson 84: The Pet ...

10706 lượt xem

85

Listening for beginners - Lesson 85: My First ...

6158 lượt xem

86

Listening for beginners - Lesson 86: ...

13475 lượt xem

87

Listening for beginners - Lesson 87: Television

9897 lượt xem

Listening for beginners - Lesson 1: First Snow Fall

Xem bài dịch tiếng Việt
Tải video về máy

Hướng dẫn cách để các bạn có thể học hiệu quả nhất

Mỗi video được chia làm 5 activity:

  • Activity 1: Cố gắng nghe và hiểu đoạn hội thoại trong video
  • Activity 2: Từ vựng trong bài
  • Activity 3: Nghe lại và nhắc lại các câu trong video
  • Activity 4: Trả lời câu hỏi
  • Activity 5: Nghe lại với phụ đề trong video

Một video là một bài nghe cỡ 3 phút. Chúng ta nghe lần 1, có thể chưa làm bài tập ngay mà NGHE CHO QUEN trước đã. Sau đó có thể áp dụng NGHE KÈM TRANSCRIPTS - chỉ dành cho thành viên VIP, rồi viết ra, đọc theo. Thật nhiều lần.

Nghe liền 3 bài như vậy. Sau đó NGHE LẠI. Lần này LÀM BÀI TẬP (không bỏ transcripts ra xem nữa). Bạn có thấy mình nghe rõ hơn và xác định được nội dung bài nghe không?

Cứ như vậy, cố gắng xử lý 40 bài trong 2 tháng. Ban đầu, hãy thật chậm rãi, thật từ từ. Được nửa đường quay lại nghe bài ban đầu xem có thấy tốt hơn không? Vì đây là trình độ đầu tiên nên hãy cứ thử, không cần ngại. Tới trình độ tiếp theo thì HẠN CHẾ XEM TRANSCRIPTS hơn mà NGHE & LÀM BÀI TẬP

Trở thành thành viên VIP để xem được nội dung này

Là thành viên VIP, bạn sẽ được tải tất cả các video của Ucan về máy, xem bản dịch tiếng Việt và phụ đề, ngoài ra còn vô số quyền lợi hấp dẫn khác:

  • Khuyến mại đặc biệt Mua 1 thẻ tặng 1 thẻ
  • Được tải 200 video do UCAN biên soạn, thiết kế về máy tính và điện thoại
  • Được tải các bài dịch tiếng Việttài liệu liên quan tới video
  • Được học tất cả 40 khóa học, hàng chục nghìn bài học trên website
  • Được tặng thêm 20 GB tài liệu luyện nghe, luyện nói...
Bấm vào để tìm hiểu thêm
Làm thử bài tập nhỏ sau đây xem bạn nhớ được bao nhiêu nhé!

Các playlist khác

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản