Ucan.vn

Playlist: Luyện nghe Tiếng Anh - Trình độ Mới bắt đầu

97 bài luyện nghe từ bộ tài liệu nổi tiếng: Learn English via Listening

Listening for beginners - Lesson 1: First Snow Fall

Listening for beginners - Lesson 1: First Snow Fall

Listening for beginners - Lesson 2: Jessica's First Day ...

Listening for beginners - Lesson 3: My Flower Garden

Listening for beginners - Lesson 4: Going Camping

Listening for beginners - Lesson 5: My House

Listening for beginners - Lesson 6: My First Pet

Listening for beginners - Lesson 7: Jennifer the ...

Listening for beginners - Lesson 8: Mark's Big Game

Listening for beginners - Lesson 9: The Easter Egg Hunt

Listening for beginners - Lesson 10: Joe's First Car

Listening for beginners - Lesson 11: Summer Vacation

Listening for beginners - Lesson 12: Cleaning Up Leaves

Listening for beginners - Lesson 13: Susan's Wedding Day

Listening for beginners - Lesson 14: Remembrance Day

Listening for beginners - Lesson 15: Halloween Night

Listening for beginners - Lesson 16: Christmas Eve

Listening for beginners - Lesson 17: Thanksgiving

Listening for beginners - Lesson 18: Learning How to Drive

Listening for beginners - Lesson 19: Housework

Listening for beginners - Lesson 20: Working Outside

Listening for beginners - Lesson 21: Daily Schedule

Listening for Beginners - Lesson 22: Meals

Listening for Beginners - Lesson 24: Weather

Listening for beginners - Lesson 23: Seasons

Listening for beginners - Lesson 25: House

Listening for beginners - Lesson 26: School

Listening for beginners - Lesson 27: Subjects

Listening for beginners - Lesson 28: International Students

Listening for beginners - Lesson 29: Interests and Hobbies

Listening for beginners - Lesson 30: Movies

Listening for beginners - Lesson 31: Flowers

Listening for beginners - Lesson 32: The Shopping Mall

Listening for beginners - Lesson 33: Travel

Listening for beginners - Lesson 34: The Farm

Listening for beginners - Lesson 35: Transportation

Listening for beginners - Lesson 36: Holidays

Listening for beginners - Lesson 37: Diseases

Listening for beginners - Lesson 38: Jobs

Listening for beginners - Lesson 39: My Body

Listening for beginners - Lesson 40: Clothing

Listening for beginners - Lesson 41: Colors

Listening for beginners - Lesson 42: Wild Animals

Listening for beginners - Lesson 43: Months

Listening for beginners - Lesson 44: Days of the Week

Listening for beginners - Lesson 45: Describing Things

Listening for beginners - Lesson 46: Fruit

Listening for Beginners - Lesson 47: Bugs

Listening for Beginners - Lesson 48: The Kitchen

Listening for Beginners - Lesson 49: Vegetables

Listening for Beginners - Lesson 50: Pets

Listening for Beginners - Lesson 51: Parties

Listening for Beginners - Lesson 52: Grocery Shopping

Listening for Beginners - Lesson 53: Differences

Listening for Beginners - Lesson 54: The Restaurant

Listening for Beginners - Lesson 55: Traffic

Listening for Beginners - Lesson 56: Music(1)

Listening for Beginners - Lesson 57: Who, What, Where ...

Listening for Beginners - Lesson 58: Which Direction?

Listening for Beginners - Lesson 59: The Office

Listening for Beginners - Lesson 60: Money

Listening for Beginners - Lesson 61: Manners

Listening for Beginners - Lesson 62: The Two Sexes

Listening for Beginners - Lesson 63: Me

Listening for Beginners - Lesson 64: My cat

Listening for Beginners - Lesson 65: Music (2)

Listening for Beginners - Lesson 66: Spring

Listening for Beginners - Lesson 67: The Birthday Party

Listening for Beginners - Lesson 68: My Classroom

Listening for Beginners - Lesson 69: Vacation

Listening for beginners - Lesson 70: My house (1)

Listening for beginners - Lesson 71: My family

Listening for beginners - Lesson 72: Winter

Listening for beginners - Lesson 73: Autumn

Listening for beginners - Lesson 74: Summer

Listening for beginners - Lesson 75: Doctor

Listening for beginners - Lesson 76: The Dentist

Listening for beginners - Lesson 77: The School Play

Listening for beginners - Lesson 78: Emotions

Listening for beginners - Lesson 79: My First Job

Listening for beginners - Lesson 80: The Lie

Listening for beginners - Lesson 81: Hobbies

Listening for beginners - Lesson 82: Christmas

Listening for beginners - Lesson 83: The Garden

Listening for beginners - Lesson 84: The Pet Store

Listening for beginners - Lesson 85: My First Day of School

Listening for beginners - Lesson 86: Transportation (2)

Listening for beginners - Lesson 87: Television

Listening for beginners - Lesson 89: Food

Listening for beginners - Lesson 90: The Zoo

Listening for beginners - Lesson 91: The Museum

Listening for beginners - Lesson 92: The Police

Listening for beginners - Lesson 93: Pretending

Listening for beginners - Lesson 94: A Baby

Listening for beginners - Lesson 95: My Dad

Listening for beginners - Lesson 96: My Mom

Listening for beginners - Lesson 97: A Surprise

Listening for beginners - Lesson 98: Homework

  • Tải bài nghe về máy
  • Phụ đề & dịch tiếng Việt
  • Bài tập luyện nghe hiểu

Audio MP3 cho vào điện thoại

Phụ đề tiếng Anh kiểm tra nghe hiểu

Bản dịch bài nghe bằng tiếng Việt

Video bài nghe để xem khi offline

Và hàng ngàn bài nghe chất lượng cao có hình minh họa đầy đủ mọi trình độ

Tải bài nghe về máy

Bạn muốn tải bài nghe này?

Bạn muốn xem phụ đề và bài dịch tiếng Việt?

Bạn muốn xem bài tập này?

Hãy trở thành thành viên để học thử các nội dung trên Ucan bao gồm 50 khóa học, 200 bài luyện nghe chất lượng cao và hơn 400 giờ học qua video với giáo viên Anh, Mỹ, Úc... và hàng ngàn bài học khác.

Đăng ký học thử ngay

60.000 người đã nắm được bí quyết này

Để chinh phục tiếng Anh thành công chỉ sau 6 tháng

Xem ngay

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản