Listening for beginners - Lesson 1: First Snow ...

466653 lượt xem

2

Listening for beginners - Lesson 2: Jessica's ...

440178 lượt xem

3

Listening for beginners - Lesson 3: My Flower ...

1620970 lượt xem

4

Listening for beginners - Lesson 4: Going Camping

244095 lượt xem

5

Listening for beginners - Lesson 5: My House

224536 lượt xem

6

Listening for beginners - Lesson 6: My First Pet

185175 lượt xem

7

Listening for beginners - Lesson 7: Jennifer ...

685188 lượt xem

8

Listening for beginners - Lesson 8: Mark's Big ...

189768 lượt xem

9

Listening for beginners - Lesson 9: The Easter ...

62365 lượt xem

10

Listening for beginners - Lesson 10: Joe's ...

86522 lượt xem

11

Listening for beginners - Lesson 11: Summer ...

117439 lượt xem

12

Listening for beginners - Lesson 12: Cleaning ...

31596 lượt xem

13

Listening for beginners - Lesson 13: Susan's ...

61165 lượt xem

14

Listening for beginners - Lesson 14: ...

96347 lượt xem

15

Listening for beginners - Lesson 15: Halloween ...

53086 lượt xem

16

Listening for beginners - Lesson 16: Christmas ...

51765 lượt xem

17

Listening for beginners - Lesson 17: Thanksgiving

23679 lượt xem

18

Listening for beginners - Lesson 18: Learning ...

25066 lượt xem

19

Listening for beginners - Lesson 19: Housework

33958 lượt xem

20

Listening for beginners - Lesson 20: Working ...

43446 lượt xem

21

Listening for beginners - Lesson 21: Daily ...

90189 lượt xem

22

Listening for Beginners - Lesson 22: Meals

72791 lượt xem

23

Listening for Beginners - Lesson 24: Weather

58015 lượt xem

24

Listening for beginners - Lesson 23: Seasons

93976 lượt xem

25

Listening for beginners - Lesson 25: House

47570 lượt xem

26

Listening for beginners - Lesson 26: School

52318 lượt xem

27

Listening for beginners - Lesson 27: Subjects

28624 lượt xem

28

Listening for beginners - Lesson 28: ...

14054 lượt xem

29

Listening for beginners - Lesson 29: Interests ...

32105 lượt xem

30

Listening for beginners - Lesson 30: Movies

14072 lượt xem

31

Listening for beginners - Lesson 31: Flowers

15998 lượt xem

32

Listening for beginners - Lesson 32: The ...

120431 lượt xem

33

Listening for beginners - Lesson 33: Travel

21368 lượt xem

34

Listening for beginners - Lesson 34: The Farm

11143 lượt xem

35

Listening for beginners - Lesson 35: ...

11555 lượt xem

36

Listening for beginners - Lesson 36: Holidays

23888 lượt xem

37

Listening for beginners - Lesson 37: Diseases

26746 lượt xem

38

Listening for beginners - Lesson 38: Jobs

75052 lượt xem

39

Listening for beginners - Lesson 39: My Body

147018 lượt xem

40

Listening for beginners - Lesson 40: Clothing

149963 lượt xem

41

Listening for beginners - Lesson 41: Colors

52511 lượt xem

42

Listening for beginners - Lesson 42: Wild Animals

58042 lượt xem

43

Listening for beginners - Lesson 43: Months

61666 lượt xem

44

Listening for beginners - Lesson 44: Days of ...

60095 lượt xem

45

Listening for beginners - Lesson 45: ...

90118 lượt xem

46

Listening for beginners - Lesson 46: Fruit

138393 lượt xem

47

Listening for Beginners - Lesson 47: Bugs

40291 lượt xem

48

Listening for Beginners - Lesson 48: The Kitchen

520387 lượt xem

49

Listening for Beginners - Lesson 49: Vegetables

2083079 lượt xem

50

Listening for Beginners - Lesson 50: Pets

37668 lượt xem

51

Listening for Beginners - Lesson 51: Parties

32539 lượt xem

52

Listening for Beginners - Lesson 52: Grocery ...

313062 lượt xem

53

Listening for Beginners - Lesson 53: Differences

61557 lượt xem

54

Listening for Beginners - Lesson 54: The ...

41106 lượt xem

55

Listening for Beginners - Lesson 55: Traffic

110659 lượt xem

56

Listening for Beginners - Lesson 56: Music(1)

74897 lượt xem

57

Listening for Beginners - Lesson 57: Who, ...

63215 lượt xem

58

Listening for Beginners - Lesson 58: Which ...

50335 lượt xem

59

Listening for Beginners - Lesson 59: The Office

25516 lượt xem

60

Listening for Beginners - Lesson 60: Money

33534 lượt xem

61

Listening for Beginners - Lesson 61: Manners

37988 lượt xem

62

Listening for Beginners - Lesson 62: The Two ...

26719 lượt xem

63

Listening for Beginners - Lesson 63: Me

44316 lượt xem

64

Listening for Beginners - Lesson 64: My cat

11129 lượt xem

65

Listening for Beginners - Lesson 65: Music (2)

108795 lượt xem

66

Listening for Beginners - Lesson 66: Spring

406365 lượt xem

67

Listening for Beginners - Lesson 67: The ...

11474 lượt xem

68

Listening for Beginners - Lesson 68: My Classroom

18521 lượt xem

69

Listening for Beginners - Lesson 69: Vacation

39809 lượt xem

70

Listening for beginners - Lesson 70: My house (1)

32571 lượt xem

71

Listening for beginners - Lesson 71: My family

35396 lượt xem

72

Listening for beginners - Lesson 72: Winter

11288 lượt xem

73

Listening for beginners - Lesson 73: Autumn

15060 lượt xem

74

Listening for beginners - Lesson 74: Summer

14180 lượt xem

75

Listening for beginners - Lesson 75: Doctor

21539 lượt xem

76

Listening for beginners - Lesson 76: The Dentist

8192 lượt xem

77

Listening for beginners - Lesson 77: The ...

9214 lượt xem

78

Listening for beginners - Lesson 78: Emotions

100792 lượt xem

79

Listening for beginners - Lesson 79: My First Job

10720 lượt xem

80

Listening for beginners - Lesson 80: The Lie

16687 lượt xem

81

Listening for beginners - Lesson 81: Hobbies

19446 lượt xem

82

Listening for beginners - Lesson 82: Christmas

15569 lượt xem

83

Listening for beginners - Lesson 83: The Garden

11856 lượt xem

84

Listening for beginners - Lesson 84: The Pet ...

11945 lượt xem

85

Listening for beginners - Lesson 85: My First ...

7624 lượt xem

86

Listening for beginners - Lesson 86: ...

15041 lượt xem

87

Listening for beginners - Lesson 87: Television

15937 lượt xem

88

Listening for beginners - Lesson 89: Food

23197 lượt xem

89

Listening for beginners - Lesson 90: The Zoo

6830 lượt xem

90

Listening for beginners - Lesson 91: The Museum

10219 lượt xem

91

Listening for beginners - Lesson 92: The Police

2985 lượt xem

92

Listening for beginners - Lesson 93: Pretending

23281 lượt xem

93

Listening for beginners - Lesson 94: A Baby

16221 lượt xem

94

Listening for beginners - Lesson 96: My Dad

25365 lượt xem

95

Listening for beginners - Lesson 97: My Mom

22980 lượt xem

96

Listening for beginners - Lesson 98: A Surprise

24309 lượt xem

97

Listening for beginners - Lesson 100: Homework

61734 lượt xem

Listening for beginners - Lesson 1: First Snow Fall

Xem bài dịch tiếng Việt
Tải video về máy

Hướng dẫn cách để các bạn có thể học hiệu quả nhất

Mỗi video được chia làm 5 activity:

  • Activity 1: Cố gắng nghe và hiểu đoạn hội thoại trong video
  • Activity 2: Từ vựng trong bài
  • Activity 3: Nghe lại và nhắc lại các câu trong video
  • Activity 4: Trả lời câu hỏi
  • Activity 5: Nghe lại với phụ đề trong video

Một video là một bài nghe cỡ 3 phút. Chúng ta nghe lần 1, có thể chưa làm bài tập ngay mà NGHE CHO QUEN trước đã. Sau đó có thể áp dụng NGHE KÈM TRANSCRIPTS - chỉ dành cho thành viên VIP, rồi viết ra, đọc theo. Thật nhiều lần.

Nghe liền 3 bài như vậy. Sau đó NGHE LẠI. Lần này LÀM BÀI TẬP (không bỏ transcripts ra xem nữa). Bạn có thấy mình nghe rõ hơn và xác định được nội dung bài nghe không?

Cứ như vậy, cố gắng xử lý 40 bài trong 2 tháng. Ban đầu, hãy thật chậm rãi, thật từ từ. Được nửa đường quay lại nghe bài ban đầu xem có thấy tốt hơn không? Vì đây là trình độ đầu tiên nên hãy cứ thử, không cần ngại. Tới trình độ tiếp theo thì HẠN CHẾ XEM TRANSCRIPTS hơn mà NGHE & LÀM BÀI TẬP

Trở thành thành viên VIP để xem được nội dung này

Là thành viên VIP, bạn sẽ được tải tất cả các video của Ucan về máy, xem bản dịch tiếng Việt và phụ đề, ngoài ra còn vô số quyền lợi hấp dẫn khác:

  • Khuyến mại đặc biệt Mua 1 thẻ tặng 1 thẻ
  • Được tải 200 video do UCAN biên soạn, thiết kế về máy tính và điện thoại
  • Được tải các bài dịch tiếng Việttài liệu liên quan tới video
  • Được học tất cả 40 khóa học, hàng chục nghìn bài học trên website
  • Được tặng thêm 20 GB tài liệu luyện nghe, luyện nói...
Bấm vào để tìm hiểu thêm
Làm thử bài tập nhỏ sau đây xem bạn nhớ được bao nhiêu nhé!

Các playlist khác

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản