Thám hiểm 'bản đồ'

Khám phá 'bản đồ' từ mới

Có rất nhiều chủ đề từ vựng mà bạn nên học trên bản đồ, ví dụ: chủ đề quốc gia, guốc tịch, chủ đề cơ thể con người, chủ đề màu sắc ...

Sau khi bạn khám phá xong mỗi bản đồ dưới đây, hãy trải qua bước luyện tập để xem mình nhớ được bao nhiêu từ nhé!

?
i
×
×

Video hướng dẫn làm bài đang được hoàn thiện và sẽ được ra mắt trong thời gian gần nhất.


Tiếp tục

Chuẩn bị

Làm bài

Cả hai

Làm đúng
10/10
Điểm số
100
ajax-loader
UC thu được
700
Bạn chưa làm xong bài tập bạn có muốn nộp kết quả không ?
Không
map
Countries and Nationality
map
Practise: Countries and Nationality
map
Human body part
map
Practise: Human body part
map
Common colors
map
Practise: Common color
map
How do you feel?
map
Practise: How do you feel?
Hoàn thành

Xin chúc mừng!

perfect-score-img

perfect_score_message

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản