Bốn bước cực hay để nhớ từ mới

Làm đúng
10/10
Điểm số
100
ajax-loader
UC thu được
700

Hãy trải nghiệm cách học từ vựng qua 4 bước khoa học của chúng tôi nhé!

?
i
×
×

Video hướng dẫn làm bài đang được hoàn thiện và sẽ được ra mắt trong thời gian gần nhất.


Tiếp tục

Chuẩn bị

Làm bài

Cả hai

Bạn chưa làm xong bài tập bạn có muốn nộp kết quả không ?
Không
Hoàn thành

Xin chúc mừng!

perfect-score-img

perfect_score_message

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản