Bạn có thể phát âm tốt đến đâu?

Làm đúng
10/10
Điểm số
100
ajax-loader
UC thu được
700

Listen and practise saying these words below

Ấn vào nút loa để nghe phát âm mẫu. Ấn vào nút mic để thu âm. Hãy thu âm nhiều lần cho đến khi bạn đạt được phát âm gần với "native speaker" nhất. Đồ thị bên phải cho biết sự tiến bộ qua các lần thu âm của bạn

?
i
×
×

Video hướng dẫn làm bài đang được hoàn thiện và sẽ được ra mắt trong thời gian gần nhất.


Tiếp tục

Chuẩn bị

Làm bài

Cả hai

Bạn chưa làm xong bài tập bạn có muốn nộp kết quả không ?
Không
Nhấn vào biểu tượng loa để nghe âm thanh mẫu, sau đó nhấn vào micro để thu âm
Triangle Score bar
Tourist
Native
00
tries
00
great
00
acceptable
00
bad
Trước
Sau
Hoàn thành

Xin chúc mừng!

perfect-score-img

perfect_score_message

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản