Ucan.vn

Thử tài suy luận nghĩa của từ qua văn cảnh

Làm đúng
10/10
Điểm số
100
ajax-loader
UC thu được
700

Suy luận nghĩa của từ dựa vào văn cảnh

Hãy dựa vào văn cảnh để suy luận nghĩa của những từ màu da cam được đặt trong hộp. Kéo chúng vào định nghĩa mà bạn cho là đúng

?
i
×
×

Video hướng dẫn làm bài đang được hoàn thiện và sẽ được ra mắt trong thời gian gần nhất.


Tiếp tục

Chuẩn bị

Làm bài

Cả hai

arrow
Kéo từ màu cam ở bài đọc vào mô tả tương ứng
Hoàn thành

Xin chúc mừng!

perfect-score-img

Tuyệt vời! Bạn đã giành được điểm số tối đa ngay lần đầu tiên. Phần thưởng cho bạn là tấm huy chương này. Hãy cố gắng ở những lần tiếp theo nhé!

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản