Bức tranh nào đúng?

Làm đúng
10/10
Điểm số
100
ajax-loader
UC thu được
700

What food people talk about in the audios? Listen and choose the right picture.

Nhiệm vụ của bạn hoàn toàn đơn giản hãynghe và nhấn vào bức tranh mà bạn cho là phù hợp với đoạn âm thanh.

?
i
×
×

Video hướng dẫn làm bài đang được hoàn thiện và sẽ được ra mắt trong thời gian gần nhất.


Tiếp tục

Chuẩn bị

Làm bài

Cả hai

Bạn chưa làm xong bài tập bạn có muốn nộp kết quả không ?
Không
Hoàn thành

Xin chúc mừng!

perfect-score-img

Tuyệt vời! Bạn đã giành được điểm số tối đa ngay lần đầu tiên. Phần thưởng cho bạn là tấm huy chương này. Hãy cố gắng ở những lần tiếp theo nhé!

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản