Ucan.vn
Học tây >

Trọn bộ Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Học ngữ pháp với cô Katrina

series item image

Bài 1: Danh từ đếm được và Danh từ ...

Trong bài học này, các bạn sẽ học cách phân biệt danh từ đếm được và ...

series item image

Bài 2: Danh từ cụ thể và Danh từ trừu ...

Trong bài học này, các bạn sẽ học cách phân biệt danh từ cụ thể và danh ...

series item image

Bài 3: Danh từ số ít và Danh từ số nhiều

Trong bài học này, các bạn sẽ học cách phân biệt danh từ số ít và danh từ ...

series item image

Bài 4: SOME và ANY

Trong bài học này, các bạn sẽ học cách phân biệt SOME và ANY. Không chỉ ...

series item image

Bài 5: HOW MUCH và HOW MANY

Trong bài học này, các bạn sẽ học cách phân biệt cách sử dụng HOW MUCH và ...

series item image

Bài 6: A LITTLE, LITTLE, A FEW và FEW

Trong bài học này, các bạn sẽ học cách phân biệt FEW, A FEW, LITTLE và A LITTLE. ...

series item image

Bài 7: Thì Hiện Tại Đơn với TO BE

Trong bài học này, các bạn sẽ học cách chia động từ TO BE phù hợp với ...

series item image

Bài 8: Thì Hiện Tại Đơn với động từ ...

Trong bài học này, các bạn sẽ học cách chia động từ thường phù hợp với ...

series item image

Bài 9: Tính Từ

Trong bài học này, các bạn sẽ học cách sử dụng của tính từ, vị trí của ...

series item image

Bài 10: CAN và CAN'T

Trong bài học này, các bạn sẽ học về đặc điểm và cách sử dụng của ...

series item image

Bài 11: Thì quá khứ đơn với TO BE

Trong bài học này, các bạn sẽ học các dạng thức và cách chia của động ...

series item image

Bài 12: THERE IS và THERE ARE

Trong bài học này, các bạn sẽ phân biệt sự khác nhau giữa THERE IS và THERE ...

series item image

Bài 13: A và AN

Trong bài học này, các bạn sẽ học cách cách sử dụng của hai mạo từ không ...

series item image

Bài 14: So sánh hơn của tính từ

Trong bài học này, các bạn sẽ làm quen với hình thức của tính từ ở cấp ...

series item image

Bài 15: Hiện tại hoàn thành với BE

Trong bài học này, các bạn sẽ được làm quen với các hình thức của động ...

series item image

Bài 16: Trật tự từ trong câu hỏi

Trong bài học này, các bạn sẽ được học về vị trí của các thành phần ...

series item image

Bài 17: Động từ theo quy tắc và bất quy ...

Trong bài học này, các bạn sẽ được học các động từ ở thì quá khứ ...

series item image

Bài 18: Thì tương lai với be going to

Trong bài học này, các bạn sẽ được học các động từ ở thì tương lai ...

series item image

Bài 19: Thì hiện tại hoàn thành

Trong bài học này, các bạn sẽ được học các động từ ở thì hiện tại ...

series item image

Bài 20: Động từ nguyên thể

Trong bài học này, các bạn sẽ được học các cách dùng của động từ ...

series item image

Bài 21: Đại từ phản thân

Trong bài học này, các bạn sẽ được học các cách dùng của đại từ phản ...

series item image

Bài 22: Must và Have to

Trong bài học này, các bạn sẽ được học các cách dùng của must và have to. ...

series item image

Bài 23: Trợ động từ

Trong bài học này, các bạn sẽ được học cách dùng các trợ động từ. Cùng ...

series item image

Bài 24: Trạng từ chỉ tần suất

Trong bài học này, các bạn sẽ được học cách dùng các trạng từ chỉ tần ...

Đầu | « Trước   1   2   Sau » | Cuối
Các chuyên mục khác
Bảy phút học phát âm chuẩn Tây Trọn bộ Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Học thành ngữ tiếng Anh thông dụng nhất Học 111 cụm động từ thường dùng

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản