Ucan.vn
Học tây >

Bảy phút học phát âm chuẩn Tây

Học phát âm với cô Suzanna

series item image

Bài 1: Luyện phát âm /ɪ/ cùng cô Suzanna

Trong bài học này, các bạn sẽ được học cách phát âm âm /ɪ/ cùng cô giáo ...

series item image

Bài 2: Luyện phát âm /i:/ cùng cô Suzanna

Trong bài học này, các bạn sẽ được học cách phát âm âm /i:/ cùng cô giáo ...

series item image

Bài 3: Luyện phát âm /e/ cùng cô Suzanna

Trong bài học này, các bạn sẽ được học cách phát âm âm /e/ cùng cô giáo ...

series item image

Bài 4: Luyện phát âm /æ/ cùng cô Suzanna

Trong bài học này, các bạn sẽ được học cách phát âm âm /æ/ cùng cô giáo ...

series item image

Bài 5: Luyện phát âm /ə/ cùng cô Suzanna

Trong bài học này, các bạn sẽ được học cách phát âm âm /ə/ cùng cô giáo ...

series item image

Bài 6: Luyện phát âm /ɜː/ cùng cô Suzanna

Trong bài học này, các bạn sẽ được học cách phát âm âm /ɜː/ cùng cô giáo ...

series item image

Bài 7: Luyện phát âm /ʌ/ cùng cô Suzanna

Trong bài học này, các bạn sẽ được học cách phát âm âm /ʌ/ cùng cô giáo ...

series item image

Bài 8: Luyện phát âm /ɑː/ cùng cô Suzanna

Trong bài học này, các bạn sẽ được học cách phát âm âm /ɑː/ cùng cô giáo ...

series item image

Bài 9: Luyện phát âm /ɒ/ cùng cô Suzanna

Bài học dạy cách phát âm âm /ɒ/ thật dễ dàng do cô Suzanna, một giáo viên ...

series item image

Bài 10: Luyện phát âm /ɔː/ cùng cô Suzanna

Trong bài học này, học viên sẽ được cô Suzanna hướng dẫn cách phát âm âm ...

series item image

Bài 11: Luyện phát âm /ʊ/ cùng cô Suzanna

Trong bài học này, các bạn sẽ được học cách phát âm âm /ʊ/ cùng cô giáo ...

series item image

Bài 12: Luyện phát âm /uː/ cùng cô Suzanna

Trong bài học này, các bạn sẽ được học cách phát âm âm /uː/ cùng cô giáo ...

series item image

Bài 13: Luyện phát âm /eɪ/ cùng cô Suzanna

Trong bài học này, các bạn sẽ được học cách phát âm âm /eɪ/ cùng cô giáo ...

series item image

Bài 14: Luyện phát âm /aɪ/ cùng cô Suzanna

Trong bài học này, các bạn sẽ được học cách phát âm âm /aɪ/ cùng cô giáo ...

series item image

Bài 15: Luyện phát âm /ɔɪ/ cùng cô Suzanna

Trong bài học này, các bạn sẽ được học cách phát âm âm /ɔɪ/ cùng cô giáo ...

series item image

Bài 16: Luyện phát âm /ɪə/ cùng cô Suzanna

Trong bài học này, các bạn sẽ được học cách phát âm âm /ɪə/ cùng cô giáo ...

series item image

Bài 17: Luyện phát âm /aʊ/ cùng cô Suzanna

Trong bài học này, các bạn sẽ được học cách phát âm âm /aʊ/ cùng cô giáo ...

series item image

Bài 18: Luyện phát âm /əʊ/ cùng cô Suzanna

Trong bài học này, các bạn sẽ được học cách phát âm âm /əʊ/ cùng cô giáo ...

series item image

Bài 19: Luyện phát âm /ʊə/ cùng cô Suzanna

Trong bài học này, các bạn sẽ được học cách phát âm âm /ʊə/ cùng cô giáo ...

series item image

Bài 20: Luyện phát âm /eə/ cùng cô Suzanna

Trong bài học này, các bạn sẽ được học cách phát âm âm /eə/ cùng cô giáo ...

series item image

Bài 21: Luyện phát âm /p/ cùng cô Suzanna

Trong bài học này, các bạn sẽ được học cách phát âm âm /p/ cùng cô giáo ...

series item image

Bài 22: Luyện phát âm /b/ cùng cô Suzanna

Trong bài học này, các bạn sẽ được học cách phát âm âm /b/ cùng cô giáo ...

series item image

Bài 23: Luyện phát âm /t/ cùng cô Suzanna

Trong bài học này, các bạn sẽ được học cách phát âm âm /t/ cùng cô giáo ...

series item image

Bài 24: Luyện phát âm /d/ cùng cô Suzanna

Trong bài học này, các bạn sẽ được học cách phát âm âm /d/ cùng cô giáo ...

Đầu | « Trước   1   2   Sau » | Cuối
Các chuyên mục khác
Bảy phút học phát âm chuẩn Tây Trọn bộ Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Học thành ngữ tiếng Anh thông dụng nhất Học 111 cụm động từ thường dùng

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản