Khóa học luyện nghe trung cấp  ›  6. Listening: Complete sentences with given words

Làm đúng
10/10
Điểm số
100
ajax-loader
UC thu được
700

Listen again then complete sentences with given words

(Chú ý: Sau khi làm bài có thể xem tapescript của bài nghe ở biểu tượng)

?
i
×
×

Video hướng dẫn làm bài đang được hoàn thiện và sẽ được ra mắt trong thời gian gần nhất.


Tiếp tục

Chuẩn bị

Làm bài

Cả hai

Bạn chưa làm xong bài tập bạn có muốn nộp kết quả không ?
Không
arrow
Kéo từ vào chỗ trống phù hợp
Hoàn thành

Tiếng Anh là chuyện nhỏ

Hãy cập nhật các bài học mới nhất qua facebook trên fanpage của chúng tôi.

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản