Song: Holding out for a hero - Tiếng Anh nâng cao - Ucan.vn

Tiếng Anh nâng cao  ›  Song: Holding out for a hero

Làm đúng
10/10
Điểm số
100
ajax-loader
UC thu được
700

'Holding out for a hero'

?
i
×
×

Video hướng dẫn làm bài đang được hoàn thiện và sẽ được ra mắt trong thời gian gần nhất.


Tiếp tục

Chuẩn bị

Làm bài

Cả hai

Bạn chưa làm xong bài tập bạn có muốn nộp kết quả không ?
Không
Video

Tiếng Anh là chuyện nhỏ

Hãy cập nhật các bài học mới nhất qua facebook trên fanpage của chúng tôi.


Notice: MemcachePool::get(): Server localhost (tcp 11211, udp 0) failed with: Connection refused (111) in /var/www/html/shark/library/Zend/Cache/Backend/Memcached.php on line 180

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản