Làm đúng
10/10
Điểm số
100
ajax-loader
UC thu được
700

Match these word partnerships to their meanings

Các từ ghép với "brand":

brand loyalty /'lɔiəlti/ sự trung thành của khách hàng với một thương hiệu

brand stretching mở rộng thương hiệu (với các dòng sản phẩm mới)

brand awareness mức độ nhận biết thương hiệu

brand name tên thương hiệu

brand image hình ảnh thương hiệu

?
i
×
×

Video hướng dẫn làm bài đang được hoàn thiện và sẽ được ra mắt trong thời gian gần nhất.


Tiếp tục

Chuẩn bị

Làm bài

Cả hai

arrow
Kéo câu bên phải vào câu bên trái tương ứng
Hoàn thành

Xin chúc mừng!

perfect-score-img

Tuyệt vời! Bạn đã giành được điểm số tối đa ngay lần đầu tiên. Phần thưởng cho bạn là tấm huy chương này. Hãy cố gắng ở những lần tiếp theo nhé!

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản