Làm đúng
10/10
Điểm số
100
ajax-loader
UC thu được
700

Cấu trúc thì hiện tại đơn sẽ được thể hiện ở 2 PHẦN:

I. CẤU TRÚC ĐỐI VỚI ĐỘNG TỪ "TO BE"

II.CẤU TRÚC ĐỐI VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG

?
i
×
×

Video hướng dẫn làm bài đang được hoàn thiện và sẽ được ra mắt trong thời gian gần nhất.


Tiếp tục

Chuẩn bị

Làm bài

Cả hai

Bắt đầu
Hoàn thành

perfect_score_message_title

perfect-score-img

perfect_score_message

Đăng nhập vào Enci

Đăng ký tài khoản