Làm đúng
10/10
Điểm số
100
ajax-loader
UC thu được
700

Put the following nouns into Common noun and Proper noun.

(Xếp những danh từ dưới đây thành hai dạng: Danh từ chung và Danh từ riêng.)

?
i
×
×

Video hướng dẫn làm bài đang được hoàn thiện và sẽ được ra mắt trong thời gian gần nhất.


Tiếp tục

Chuẩn bị

Làm bài

Cả hai

Kéo từ vào nhóm phù hợp
Hoàn thành

Xin chúc mừng!

perfect-score-img

Tuyệt vời! Bạn đã giành được điểm số tối đa ngay lần đầu tiên. Phần thưởng cho bạn là tấm huy chương này. Hãy cố gắng ở những lần tiếp theo nhé!

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản