?
i
×
×

Video hướng dẫn làm bài đang được hoàn thiện và sẽ được ra mắt trong thời gian gần nhất.


Tiếp tục

Chuẩn bị

Làm bài

Cả hai

1
Làm quen
2
Ghi nhớ
3
Học thuộc lòng
Bấm chọn hình thu nhỏ để xem cỡ chuẩn. Bấm vào ảnh lớn để lật thẻ xem chi tiết của từ.
Nghĩa Tiếng Anh
Ví dụ:
alt+i : Lật | enter : Nghe | alt+r : Ghi âm | alt+s : Kết thúc | alt+p : Bắt đầu
Kéo thả từ vào tranh tương ứng.
Nhập nghĩa tiếng Anh và nhấn phím Enter để kiểm tra đáp án.
Kết quả
Còn lại
Chính xác
Không chính xác
Hoàn thành
Sau
Trước

perfect_score_message_title

perfect-score-img

perfect_score_message

Đăng nhập vào Enci

Đăng ký tài khoản