Bạn hãy điền thông tin vào mẫu dưới đây để mua thẻ

Danh sách bài học  ›  Vocabulary: In the market

Tạo bởi Dolphin Inc. trong mục Từ vựng tiếng Anh,
slide image

3108 học viên

đã đăng ký học

slide image

3108 học viên

đã đăng ký học

slide image

3108 học viên

đã đăng ký học

Mô tả bài học

Chúng ta cũng "phiêu lưu" đến chợ/ siêu thị và khám phá "kho" từ vựng thú vị về chợ/ siêu thị nhé.

Thông tin nổi bật

Đánh giá
Giá
Free

* Bài học tập hợp nhiều từ vựng

* Học qua tranh ảnh và trò chơi

* Dễ nhớ và thú vị

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản