Bạn hãy điền thông tin vào mẫu dưới đây để mua thẻ

Danh sách bài học  ›  Prefixes and Suffixes

Tạo bởi Dolphin Inc. trong mục Từ vựng tiếng Anh,
slide image

52 học viên

đã đăng ký học

Mô tả bài học

Trong tiếng Anh có những từ gọi là căn ngữ (root), căn ngữ này có thể được ghép thêm một thành phần ở trước gọi là tiếp đầu ngữ (prefix) hoặc một thành phần ở sau gọi là tiếp vị ngữ.

Tùy thuộc vào nghĩa của căn ngữ và tiếp đầu ngữ / tiếp vị ngữ mà tạo thành một từ có nghĩa khác hay loại khác. 

Ví dụ:

Căn ngữ happy nghĩa là hạnh phúc.

Tiếp đầu ngữ un- có nghĩa là không.

Tiếp vĩ ngữ -ness có nghĩa là sự việc,…

Từ đó ta có:

unhappy: bất hạnh

happiness: niềm hạnh phúc

Và có cả những từ vừa có thêm tiếp đầu ngữ vừa có tiếp vĩ ngữ.

Ví dụ:

unhappiness: sự bất hạnh.

Tất cả các từ bắt nguồn từ một căn ngữ được gọi những từ cùng gia đình (familiar).

Như vậy nếu biết được một số tiếp đầu ngữ và tiếp vĩ ngữ, khi gặp bất kỳ một từ nào mà ta đã biết căn ngữ của nó ta cũng có thể đoán được nghĩa của từ mới này. Đây cũng là một cách hữu hiệu để làm tăng vốn từ của chúng ta lên. Nhưng lưu ý rằng điều này chỉ có thể áp dụng cho một chiều là từ tiếng Anh đoán nghĩa tiếng Việt. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tự tiện ghép các tiếp đầu ngữ hay các tiếp vĩ ngữ vào bất kỳ căn ngữ nào được. Bài học này sẽ giúp các bạn hệ thống hóa kiến thức về các tiền tố và hậu tố từ đó giúp bạn mở rộng đáng kể vốn từ vựng của bạn về chủ đề này.

Thông tin nổi bật

Đánh giá
Giá
Free

Lý thuyết và bài tập thực hành về tiền tố và hậu tố trong tiếng Anh

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản