Bạn hãy điền thông tin vào mẫu dưới đây để mua thẻ

Danh sách bài học  ›  Listening News: Want to Lose Weight? Listen to Yourself Eat

Tạo bởi Dolphin Inc. trong mục Luyện nghe tiếng Anh,
slide image

2158 học viên

đã đăng ký học

slide image

2158 học viên

đã đăng ký học

Mô tả bài học

Từ VOA Learning English, đây là báo cáo sức khỏe và lối sống.

Đầu bếp nhà hàng, đầu bếp nhà, và ẩm thực - những người yêu thích các món ăn ngon - thường nói rằng chúng ta ăn với tất cả các giác quan của chúng tôi.

Đầu tiên, chúng tôi sử dụng cảm giác của chúng ta về tầm nhìn để đánh giá cao như thế nào một bữa ăn được trình bày, hoặc trên một đĩa ăn hoặc bàn ăn. cảm giác của chúng ta về cảm ứng cũng có thể quan trọng khi chuẩn bị hoặc chia sẻ thức ăn.

Thông tin nổi bật

Đánh giá
Giá
Free

* Vấn đề sức khỏe được quan tâm

* Nghiên cứu từ các chuyên gia hàng đầu

* Luyện nghe tin tức và bổ sung vốn từ

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản