Bạn hãy điền thông tin vào mẫu dưới đây để mua thẻ

Danh sách bài học  ›  Học từ tiếng Anh: Common Sports

Tạo bởi Dolphin Inc. trong mục Từ vựng tiếng Anh,
slide image

2224 học viên

đã đăng ký học

slide image

2224 học viên

đã đăng ký học

slide image

2224 học viên

đã đăng ký học

Mô tả bài học

Trong chủ điểm từ tiếng Anh này, người học sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản về 13 môn thể thao thông dụng bằng hoạt động lật tranh, cùng một số bài tập tương tác sinh động nhằm đảm bảo việc tiếp thu dễ dàng và hiệu quả.

Thêm vào đó, người học cũng sẽ được tiếp xúc với những động từ thường xuyên được sử dụng khi nói về các môn thể thao cũng như cách miêu tả  cách chơi các môn này.

Thông tin nổi bật

Đánh giá
Giá
Free

Điểm nổi bật:

  • 13 từ vựng về các môn thể thao phổ biến
  • Các động từ sử dụng khi nói về chơi thể thao
  • Một số từ vựng liên quan tới chơi thể thao

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản