Bạn hãy điền thông tin vào mẫu dưới đây để mua thẻ

Danh sách bài học  ›  Học từ tiếng Anh: Common clothes

Tạo bởi Dolphin Inc. trong mục Từ vựng tiếng Anh,
slide image

5470 học viên

đã đăng ký học

slide image

5470 học viên

đã đăng ký học

slide image

5470 học viên

đã đăng ký học

Mô tả bài học

Bộ từ vựng về chủ đề các loại trang phục nói chung với 25 từ về trang phục và một số động từ chủ yếu để diễn tả hoạt động liên quan tới chủ điểm này. 

Mở đầu chuỗi hoạt động là bài lý thuyết bằng cách lật tranh, thông qua đó người học sẽ được tiếp thu kiến thức một cách sinh động. Tiếp đó, người học sẽ được thực hành bằng các dạng bài tập về từ tiếng Anh phong phú trực quan giúp củng cố những từ vựng đã học.

Ngoài ra, người học cũng được dạy một số động từ và ngữ thức sử dụng cho chủ điểm từ tiếng Anh này, và được nghe một vài đoạn hội thoại trong các văn cảnh cụ thể về trang phục.

Thông qua chủ điểm ngôn ngữ này, người học sẽ có những kiến thức cơ bản nhất về các loại trang phục được sử dụng thường xuyên trong hoạt động thực tế thường ngày.

Thông tin nổi bật

Đánh giá
Giá
Free

Điểm nổi bật

  • 25 từ vựng về các loại trang phục trong đời sống thường ngày
  • Các động từ cơ bản sử dụng với từ vựng về trang phục
  • Ngữ cảnh cụ thể sử dụng các từ vựng về trang phục

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản