Bạn hãy điền thông tin vào mẫu dưới đây để mua thẻ

Danh sách bài học  ›  Grammar: Thể sai khiến trong Tiếng Anh

Tạo bởi Dolphin Inc. trong mục Ngữ pháp tiếng Anh,
slide image

1922 học viên

đã đăng ký học

slide image

1922 học viên

đã đăng ký học

slide image

1922 học viên

đã đăng ký học

Mô tả bài học

Thể sai khiến (causative form) được dùng để nói rằng chúng ta sắp xếp cho một người khác làm điều gì đó cho chúng ta, nghĩa là chủ ngữ không phải là người thực hiện hành động, chủ ngữ yêu cầu, sai bảo hoặc trả tiền cho người khác làm việc đó.

Thông tin nổi bật

Đánh giá
Giá
Free

Trình bày dễ hiểu, có ví dụ cho mỗi phần học.

Bài tập rất sát với kiến thức giúp người học có thể tiếp cận một cách thú vị nhất với bài học.

Có trò chơi giúp học từ mới xuất hiện trong các bài tập.

Nhiều hình ảnh sinh động, không gây nhàm chán.

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản