Bạn hãy điền thông tin vào mẫu dưới đây để mua thẻ

Danh sách bài học  ›  [Vocabulary] Adjectives to describe human characters

Tạo bởi Dolphin Inc. trong mục Từ vựng tiếng Anh,
slide image

2830 học viên

đã đăng ký học

slide image

2830 học viên

đã đăng ký học

Mô tả bài học

Tăng cường vốn từ vựng của bạn thông qua bài học về tính cách con người

Thông tin nổi bật

Đánh giá
Giá
Free

Bài tập phong phú kết hợp với trò chơi sẽ giúp bạn nắm bắt được vốn từ nhanh chóng 

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản